Dineke en Karin

Een vrouw die durft te vragen

Ken je Achsa? Ze is de dochter van Kaleb. In de Bijbel wordt haar vraag om meer twee keer beschreven. In Richteren 1 vers 15 en Jozua 15. Het is interessant wat haar vraag teweegbrengt en oplevert! Achsa vraagt om een zegen én ze vraagt naar meer en ontvangt! Zij zorgt daarmee voor zichzelf, haar man en haar toekomstige kinderen.

Zie jij zorgen voor je ziel als een Goddelijke opdracht?

Achsa ontvangt, maar is niet tevreden met haar lot. In plaats van te mokken of zich als slachtoffer te verschuilen achter haar situatie, onderzoekt ze de mogelijkheden. Heel eenvoudig: doordat ze vraagt, verandert haar situatie compleet. Laat ACHSA hierin voor jou een inspirerend voorbeeld zijn!

Welke vragen stel jij jezelf?

Weet jij waar je behoeften liggen? Durf jij jezelf de vraag te stellen; ‘wie ben ik?’ en ‘wat denk ik?’. Hoe manifesteert zich dat en is het echt vanuit mijn ‘eigenheid’? Of pas jij je mogelijk aan, je voelt feilloos aan wat er van je wordt verlangd, maar je weet (en voelt) ook dat je je daardoor van jezelf verwijdert.

‘Diepgaand veranderen of langzaam sterven’ is een quote die we regelmatig gebruiken. We zien het als een opdracht om je authentieke zelf te ontdekken en te ontplooien. Om zo te zorgen voor je ziel, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Het ACHSA Programma is een investering van grote waarde omdat je dingen zult ontdekken, talenten (verder) ontwikkelt, patronen gaat doorgronden waar je levenslang wat aan hebt.

Klik hier voor meer informatie over het ACHSA Programma.

Het ACHSA Beeld

Er is duidelijk een vrouw te zien; ze leeft het leven ten volle, haar ogen naar boven gericht. De olijftak oogt sierlijk en stijlvol; we kennen dit als Bijbels symbool dat naast vrede ook hoop betekent. Dit alles in 2 kleuren groen die staan voor ontwikkeling, voor groei en voor bloei.