Groep als systeem

Groepen? Vreselijk!

one black chess piece separated from red pawn chess pieces

Wat kan ik me alleen en onbegrepen voelen in een groep. Alsof ik er niet bij hoor, op een andere frequentie zit en me moet ‘aanpassen’ om erbij te horen. Ik voel van alles in de groep; de spanning of juist ontspanning. Kan je hier zijn wie je mag zijn? Is er onderlinge strijd of zijn er verborgen agenda’s?

Lange tijd vermeed ik groepen. Gewoonweg omdat ik er geen raad mee wist, met zowel de groep als met mezelf. Ik gaf de voorkeur aan 1-op-1 contact (en nog steeds kan ik daar oprecht van genieten). Bijzonder genoeg werk ik nu juist veel met teams en groepen en vind ik de groepsdynamiek fascinerend. Ik zie de groep nu als een geheel, een ‘systeem’ en wat er allemaal gebeurt in de groep je niet op je eigen persoon hoeft te betrekken. Oftewel: maak het vooral niet persoonlijk. Ik ontdekte ook waar ik vroeger juist bij vandaan ging, een enorm ontwikkelpotentieel in zich heeft en precies daar mijn talenten en kracht liggen. Maar daarover een volgende keer.

Even weer terug naar de groep. Wist je dat je hoe jij je verhoudt in een groep z’n oorsprong heeft in je gezin van herkomst? Dat was namelijk de eerste groep waarin je hebt leren leven, waarin je interactiepatronen, overtuigingen en aannames hebt ontwikkeld. Onbewust herhalen we die in werkcontext of in het huidige gezin. Alsof je wordt teruggetrokken in de tijd. Ook je plek als kind (oudste, middelste, jongste bijvoorbeeld) en je plek ten opzichte van je ouders is heel bepalend (geweest) hoe je je nu verhoudt in een groep. Zodra je je daarvan meer bewust bent, kun je andere keuzes maken. Je kan onderscheiden wat van de groep is en wat van jou is. Welk effect de groep op jou heeft en wat je – vanuit je eigenheid – de groep terug kan geven op een manier die zorgt voor beweging en zichtbaar maken wat onzichtbaar was. Een prachtige eigenschap van vrouwen die vraagt om ‘ont-dekking’.

Bij ACHSA kiezen we er bewust voor om met en in een groep te werken. We zien dat andere patronen en triggers naar boven komen dan bijvoorbeeld in een 1-op-1 coaching. Ook herkennen deelnemers zich in de uitdagingen, verlangens en worstelingen van de andere vrouwen. Je kunt elkaar spiegelen en motiveren op de live dagen en ook daar buiten. Dat zorgt dat je in een tijdsbestek van 4 maanden een enorme sprong maakt in je persoonlijke ontwikkeling.

Herken jij die ‘groepenangst’? Wil je weten waar dat vandaan komt en hoe je daar mee om kan gaan? Wil je graag het ACHSA Programma volgen maar zie je er tegen op om zo’n traject met een groep te doen? Weet je welkom!